fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Μικροί Μηχανικοί

Μέσα από το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μικροί Μηχανικοί τα παιδιά κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των “απλών μηχανών” (simple machines) κατασκευάζοντας διατάξεις που τις περιλαμβάνουν. Οι απλές μηχανές που εξετάζονται είναι: γρανάζι, τροχαλία, μοχλός, άξονας/τροχός. Οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τους νόμους της Φυσικής και φυσικά μεγέθη της Μηχανικής (ταχύτητα, δύναμη, ροπή, τριβή, έργο).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μικροί Μηχανικοί εντάσσεται στο πρωτοποριακό πλαίσιο εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Εν συντομία, η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM υποστηρίζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε οι θεωρητικές έννοιες της Φυσικής και των Μαθηματικών να γίνονται αντιληπτές ευκολότερα από τους μαθητές και να μπορούν έτσι να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους, πχ. την κίνηση μίας μηχανής.

Τα μαθήματα προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και το γνωσιακό επίπεδο. Οι μαθητές εντάσσονται σε τμήματα με διαφορά ως 2 τάξεις δημοτικού, πχ Α΄- Β΄, Δ΄- Ε΄.

Οι κατασκευές πραγματοποιούνται με σετ που περιλαμβάνει τα κλασσικά τουβλάκια LEGO και απλές μηχανές διαφόρων τύπων και μεγεθών. Επίσης χρησιμοποιούνται υλικά χειροτεχνίας.

Η κάθε δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε δύο συναντήσεις. Όταν η δραστηριότητα υλοποιείται σε δημοτική ή σχολική βιβλιοθήκη χρησιμοποιούνται βιβλία ως έναυσμα για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις απλές μηχανές από τα παιδιά.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες:
  • Να συνεργάζονται
  • Να εντοπίζουν πληροφορίες για θέματα μηχανικής σε βιβλία
  • Να εφαρμόζουν σχέδια συναρμολόγησης
  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των απλών μηχανών
  • Να αντιλαμβάνονται τη Μετάδοση της Κίνησης και της Ενέργειας σε μία κατασκευή
  • Να εκφράζουν ιδέες με σαφή τρόπο χρησιμοποιώντας κατάλληλη ορολογία
  • Να εφαρμόζουν μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
  • Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν μία πρωτότυπη κατασκευή βάσει προδιαγραφώνΔραστηριότητα Κύρος Γρανάζης - Γρανάζια

Δραστηριότητα Τρελά αυτοκίνητα - Τροχοί/άξονες

Δραστηριότητα Παιχνίδια Luna Park - Τροχαλίες

Δραστηριότητα Καταπέλτες - Μοχλοί


← επιστροφή στα εργαστήρια